Geographica Transilvania

Servicii

GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL este o companie fondată în anul 2012, cu scopul de a furniza servicii legate de protecția mediului. Inițial ne-am concentrat exclusiv pe reglementarea de mediu, dar în timp, oferta noastră s-a diversificat, astfel că în prezent, prin colaboratorii și partenerii noștri, suntem capabili să oferim servicii integrate, sub forma pachetelor de tipul „management de mediu”.
Management de mediu
Acest tip de servicii se adresează companiilor. În baza unui abonament lunar, GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL preia întreaga responsabilitate de mediu: obținerea avizelor, acordurilor sau autorizațiilor de mediu, evidența gestiunii deșeurilor, preluarea deșeurilor pe care activitatea dumneavoastră le generează, realizarea planurilor și a raportărilor către autoritățile de mediu, monitorizarea permanentă a activității dumneavoastră, astfel încât, aceasta să se desfășoare în limitele prevederilor legale, efectuarea analizelor și determinărilor impuse prin actele de reglementare și nu în ultimul rând, reprezentare în relațiile dumneavoastră cu autoritățile de mediu. Pentru acest tip de servicii, clientul nostru premium, este grupul de firme POMPONIO, unul dintre cei mai importanți producători de beton din Transilvania.
Mai mult...
Reglementare de mediu
Vă oferim consultanță pentru obținerea: avizului de mediu, acordului de mediu și autorizației de mediu. Elaborăm documentațiile necesare și facem toate demersurile legale, până la obținerea actului de reglementare solicitat.
Mai mult...
Studii de mediu
GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL este certificată de către Ministerul Mediului, ca elaborator de studii de mediu. Deținem certificatul de înregistrare nr. 609/2014, în baza căruia putem elabora rapoarte de mediu, rapoarte privind impactul asupra mediului și studii de evaluare adecvată.
Mai mult...

Natură

Monitorizarea biodiversității
Acest tip de servicii se adresează atât entităților ce administrează arii naturale protejate, cât și companiilor ce își desfășoară activitatea în arii naturale protejate. Prin experții noștri putem furniza servicii ce țin de implementarea măsurilor stabilite prin planurile de management ale ariilor naturale protejate. De asemenea deținem expertiză în monitorizarea biodiversității în conformitate cu prevederile actelor de reglementare emise pentru proiectele de infrastructură, sau pentru activități industriale.
GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL administrează platforma cheile-rametului.ro. Acest web-site este un proiect pilot, ce își propune să contribuie la dezvoltarea turismului durabil, în partea centrală a Munților Trascău.

Contact

Aiud, str. Moților, nr. 76 jud. Alba, România
CUI 29895192, Nr. RC J1/198/2012
+40 745 606 472, +40 733 338 635
office@geographica-transilvania.ro